Thông báo

Danh sách đăng ký lớp học "Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng"
Ngày đăng: 18-06-2019

 Đảng ủy khối Công nghiệp tổ chức lớp học "Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng"

Kế hoạch xem: Tại đây

Danh sách xem: Tại đây

Thông báo Kế hoạch thi Tốt nghiệp cho lớp D11V2H1, Khóa C15, CN15 năm 2019
Ngày đăng: 17-06-2019

Chi tiết Thông báo sinh viên xem tại file đính kèm

Danh sách xét điều kiện thi Tốt nghiệp Khóa C15 xem tại file đính kèm

Thông báo v.v nghỉ hè năm học 2018 - 2019
Ngày đăng: 11-06-2019

 Nhà trường đã có kế hoạch nghỉ hè cho sinh viên năm học 2018-2019

Thông tin về thời gian chi tiết xem: tại đây

THÔNG BÁO: Về việc tổ chức cho sinh viên đăng ký học lại những môn không còn trong chương trình
Ngày đăng: 04-05-2019

Căn cứ biên bản số 547/BB-ĐHĐL ngày 03/5/2019 về việc tổ chức cho sinh viên đăng ký học lại, phòng đào tạo thông báo cụ thể như sau:

1/ Sinh viên cập nhật trang: sinhvien.epu.edu.vn để khai báo thông tin cá nhân:

Bước 1: Truy cập trang web sinhvien.epu.edu.vn

User:               đăng nhập với mã sinh viên của mỗi cá nhân

Mật khẩu:      vào mật khẩu mặc định là: 1111

Điền đúng mã bảo vệ vào ô yêu cầu và đăng nhập

Bước 2: Đổi mật khẩu

Bước 3: Khai báo đầy đủ thông tin cá nhân (bắt buộc)

Bước 4: Lưu lại thông tin cá nhân

Bước 5: Xem lịch theo tuần (Thời khóa biểu – TKB)

2/ Sinh viên đăng ký học lại theo lịch nhà trường đã thông báo (TB số 495 ngày 22/4/2019)

3/ Học phí cho những lớp môn học có sĩ số ít như sau:

3.1/ Đối với lớp học phần có sĩ số dưới 10 sinh viên: học phí được tính trên cơ sở cân đối thu chi để tổ chức lớp học có sĩ số 15 sinh viên

3.2/ Đối với lớp học phần có sĩ số dưới 20 sinh viên: đơn giá tín chỉ được tính bằng 1,5 lần đơn giá tín chỉ các lớp đại trà.

4/ Lớp môn học có sĩ số dưới 20 sinh viên, phòng đào tạo phối hợp với các khoa chuyên môn; các bộ môn để chuyển danh sách về các đơn vị để tổ chức học và thi kết thúc học phần. 

Thông báo v.v xét học bổng KKHT cho SV học kỳ I năm học 2018 - 2019 (lần 2)
Ngày đăng: 04-05-2019

Danh sách sinh viên dự kiến được xét học bổng lần 2. 

học kỳ I năm học 2018 - 2019

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 114
Hôm nay: 887
Hôm qua: 3245
Tổng cộng: 2062138