Đào tạo

Xét điều kiện dự thi TN khóa C16
Ngày đăng: 18-09-2019

 Danh sách chi tiết xem tại đây

Xét điều kiện làm đồ án TN khóa D10 hệ kỹ sư
Ngày đăng: 18-09-2019

 Danh sách chi tiết xem tại đây

Xét cảnh báo kết quả học tập năm học 2018-2019
Ngày đăng: 18-09-2019

 Xem danh sách chi tiết:

Đại học D11, D12, D13 tại đây

Cao đẳng C17 tại đây

THÔNG BÁO: Về việc tổ chức cho sinh viên đăng ký học lại những môn không còn trong chương trình
Ngày đăng: 04-05-2019

Căn cứ biên bản số 547/BB-ĐHĐL ngày 03/5/2019 về việc tổ chức cho sinh viên đăng ký học lại, phòng đào tạo thông báo cụ thể như sau:

1/ Sinh viên cập nhật trang: sinhvien.epu.edu.vn để khai báo thông tin cá nhân:

Bước 1: Truy cập trang web sinhvien.epu.edu.vn

User:               đăng nhập với mã sinh viên của mỗi cá nhân

Mật khẩu:      vào mật khẩu mặc định là: 1111

Điền đúng mã bảo vệ vào ô yêu cầu và đăng nhập

Bước 2: Đổi mật khẩu

Bước 3: Khai báo đầy đủ thông tin cá nhân (bắt buộc)

Bước 4: Lưu lại thông tin cá nhân

Bước 5: Xem lịch theo tuần (Thời khóa biểu – TKB)

2/ Sinh viên đăng ký học lại theo lịch nhà trường đã thông báo (TB số 495 ngày 22/4/2019)

3/ Học phí cho những lớp môn học có sĩ số ít như sau:

3.1/ Đối với lớp học phần có sĩ số dưới 10 sinh viên: học phí được tính trên cơ sở cân đối thu chi để tổ chức lớp học có sĩ số 15 sinh viên

3.2/ Đối với lớp học phần có sĩ số dưới 20 sinh viên: đơn giá tín chỉ được tính bằng 1,5 lần đơn giá tín chỉ các lớp đại trà.

4/ Lớp môn học có sĩ số dưới 20 sinh viên, phòng đào tạo phối hợp với các khoa chuyên môn; các bộ môn để chuyển danh sách về các đơn vị để tổ chức học và thi kết thúc học phần. 

Thông báo về việc xét tuyển đại học hệ liên thông
Ngày đăng: 07-11-2018

Căn cứ quyết định tốt nghiệp đối với trình độ Cao đẳng; Cao đẳng nghề; Cao đẳng liên thông và Trung cấp chuyên nghiệp,  Phòng đào tạo thông báo đến sinh viên có tên trong quyết định tốt nghiệp đăng ký học liên thông (nếu có nhu cầu) theo các bước sau:

1/ Nộp lệ phí xét tuyển tại phòng kế toán (tầng 1 nhà G101)

2/ Đăng ký xét tuyển tại phòng đào tạo (cửa số 5)

3/ Thời gian đến ngày 30/11/2018

 

Thông báo về việc đăng ký môn học kỳ 2
Ngày đăng: 19-10-2018

 Căn cứ vào kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2018 - 2019, Nhà trường thông báo tới các sinh viên kế hoạch đăng ký môn học, chi tiết xem trong thông báo và hướng dẫn đính kèm.

Thông báo kế hoạch thi kết thúc học phân khóa D13
Ngày đăng: 05-10-2018

 Chi tiết sinh viên xem : tại đây

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 159
Hôm nay: 773
Hôm qua: 16073
Tổng cộng: 6792966