Thông báo

242/TB-ĐHĐL Thông báo v.v xét, cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2018 - 2019
Ngày đăng: 01-03-2019

 Trường Đại học Điện lực thông báo về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2018-2019 

Chi tiết sinh viên xem ở đây:

Theo dõi lịch thi trên website svdbcl.epu.edu.vn
Ngày đăng: 26-02-2019

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo, từ học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 lịch thi kết thúc học phần sẽ chia thành nhiều đợt dựa theo tiến độ đào tạo của từng lớp. 

Thông báo v/v đăng ký học lại môn Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và Matlab
Ngày đăng: 23-01-2019

1/ Thời gian đăng ký: Từ ngày 23/01/2019 đến ngày 31/01/2019

2/ Đăng ký online trên trang: sinhvien.epu.edu.vn

3/ Đăng ký học lại môn Matlab như sau:

3.1/ Sinh viên ngành Công nghệ thông tin đăng ký học lại môn Matlab bằng môn: Ngôn ngữ lập trình Python

(2 tín chỉ)

3.2/ Sinh viên các ngành khác đăng ký học lại môn Matlab bằng môn: Lập trình C nâng cao (2 tín chỉ)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐKMH HK II NĂM HỌC 2018 - 2019
Ngày đăng: 02-01-2019

Phòng Đào tạo thông báo:

- Kết quả ĐKMH HK II năm học 2018 - 2019.

- Kết quả xếp lớp Liên thông và Văn bằng 2 (Có file đính kèm).

- Danh mục các môn học tương đương (Có file đính kèm).

Thông báo Kết quả xếp lớp đăng ký học lại của sinh viên ĐH văn bằng 2 và Liên thông HK II 2018 - 2019
Ngày đăng: 25-12-2018

Phòng Đào tạo thông báo dành cho sinh viên ĐH văn bằng 2 và Liên thông HK II năm học 2018 - 2019:

- Danh sách xếp lớp đăng ký học lại (có file đính kèm).

- Hướng dẫn xem Thời khóa biểu.

Thông tin về công nợ sinh viên
Ngày đăng: 24-12-2018

Các thông tin về học phí và công nợ khác sinh viên có thể tự xem trên cổng thông tin sinh viên của mình. Nếu còn thắc mắc về học phí, hoặc sai sót. Sinh viên liên hệ trực tiếp Bộ phận thu học phí: Phòng G101 Nhà G.

 

Thông báo về việc ĐHMH bổ sung học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (kèm theo danh mục môn học tương đương_Khối Đại học)
Ngày đăng: 07-12-2018

Phòng Đào tạo thông báo danh mục các môn học tương đương áp dụng với khối Đại học.

Sinh viên đăng ký học lại cần tra cứu danh mục trước khi đang ký.

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 202
Hôm nay: 4463
Hôm qua: 7173
Tổng cộng: 4690252