Công tác sinh viên

    1. Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ đại học chính quy

    1.1. Quyết định số 1475/QĐ-ĐHĐL ngày 26/9/2023 v/v điều chỉnh một số nội dung tại Điều 7 và Điều 8 của Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ đại học chính quy

     2Quy định công tác Cố vấn học tập

3Chỉnh sửa thông tin sinh viên, hồ sơ sinh viên, cấp lại mật khẩu

4. Các mẫu xác nhận sinh viên, vay vốn ngân hàng, chế độ chính sách.

5. Các đối tượng miễn giảm học phí và giấy tờ cần thiết

6Quy định xét và cấp học bổng

6.1. Quyết định số 1653/QĐ-ĐHĐL ngày 10/10/2023 v/v thay thế "Phần I. Học bổng khuyến khích học tập" của Quy định xét và cấp học bổng tại trường Đại học Điện lực

7. Quyết định số 331/QĐ-ĐHĐL ngày 04/3/2024 v/v ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trình độ Đại học của Trường Đại học Điện lực

    8. Quy trình xin thôi học, bảo lưu kết quả học tập, trở lại học tập

    9. Bản cam kết Sinh viên

    10. Câu hỏi bài thu hoạch

Mẫu đơn xác nhận Sinh viên đang học download tại đây (Click here)

Mẫu đơn xác nhận ưu đãi giáo dục download tại đây (Click here)

Mẫu đơn đề nghị Miễn giảm học phí (ND 81) download tại đây (Click here)

Mẫu đơn xin thôi học, bảo lưu học tập, trở lại học tập download tại đây (Click here)

Mẫu tờ khai BHYT

 

 

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 906
Hôm nay: 46438
Hôm qua: 55221
Tổng cộng: 52563504