Thông tin đào tạo

1. Chương trình đào tạo các ngành hệ đại học chính qui

2. Chương trình đào tạo các ngành hệ liên thông

3. Chương trình đào tạo văn bằng 2

4. Hướng dẫn đăng ký môn học

5. Chuẩn đầu ra tiếng anh 

6. Thời gian lên lớp hàng ngày

7. QĐ số 208/QĐ-ĐHĐL ngày 08/3/2022 v/v ban hành Quy chế đào tạo trình độ ĐH tại trường ĐHĐL 

8. QĐ số 1688/QĐ-ĐHĐL ngày 25/12/2019 v/v ban hành Quy chế đào tạo ĐHCQ theo hệ thống tín chỉ

9. QĐ số 752/QĐ-ĐHĐL ngày 19/5/2023 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học tại trường ĐHĐL

10. QĐ số 1627/QĐ-ĐHĐL ngày 26/9/2022 v/v ban hành Quy định tổ chức và hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, đồ án, khóa luận tốt nghiệp trình độ ĐH tại trường ĐHĐL

11. TB số 21/TB-ĐHĐL ngày 10/3/2023 v/v công nhận chứng chỉ tiếng Anh Aptis đối với SV

12. QĐ số 599/QĐ-ĐHĐL ngày 13/4/2023 v/v bổ sung danh mục chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho SV hệ Đại học của trường ĐH Điện lực năm học 2022-2023

13. TB số 1304/TB-ĐHĐL ngày 05/6/2023 v/v chấp nhận chứng chỉ tiếng Anh Aptis đối với SV

14. QĐ số 1491/QĐ-ĐHĐL ngày 28/9/2023 v/v ban hành danh mục chứng chỉ công nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho SV trình độ đại học của Trường Đại học Điện lực năm học 2023-2024

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 943
Hôm nay: 44129
Hôm qua: 55221
Tổng cộng: 52561195