THÔNG BÁO TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐỐI VỚI SINH VIÊN MỚi KHÓA D16 - NĂM 2021

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV"

ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC D16 NĂM 2021

 

  Thực hiện nội dung Công văn số 3810/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức: "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" trong các trường Đại học, năm học 2021-2022.

 

         Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19; Trường Đại học Điện lực thông báo triển khai tuần “Sinh hoạt công dân HSSV” đối với sinh viên hệ Đại học D16 nhập học năm 2021 với nội dung như sau:

       I - NỘI DUNG

  

STT

Nội dung học tập

1

- Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Báo cáo chính trị của BCH Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025;

- Các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV;

 - Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”;

2

- Các nội dung về giáo dục chính trị tư tưởng HSSV, pháp luật, phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, an toàn giao thông và công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học;

- Quy chế CTSV - Trường ĐHĐL (Kèm theo QĐ định số 1019/QĐ-ĐHĐL ngày 24/7/2018).

- Quy chế đánh giá KQRL (Kèm theo TT số 16/2015/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2015);

- Chế độ chính sách ưu đãi trong giáo dục, học bổng KK học tập và Quyền, nghĩa vụ việc tham gia BHYT, BHTT.

- Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin sinh viên, khai thác và cập nhật các dữ liệu trên cổng thông tin sinh viên.

- Triển khai công tác sinh viên, sinh viên ký cam kết không vi phạm pháp luật..

3

- Quy chế về đào tạo của BGD&ĐT và các hướng dẫn thực hiện.

- Hướng dẫn khai thác và sử dụng hệ thống đăng ký môn học trực tuyến (http://sinhvien.epu.edu.vn/)

- Hướng dẫn khai thác và sử dụng hệ thống phần mềm và trang web liên quan đến đào tạo.

4

- Hướng dẫn SV sử dụng phần quản lý phần mềm tổ chức thi kết thúc học phần.

- Hướng dẫn SV thi trắc nghiệm trên hệ thống online.

- Hướng dẫn SV phản hồi ý kiến về giảng viên online.

- Giới thiệu về quy chế đối với sinh viên khi tham gia thi.

5

- Hướng dẫn thu học phí, mức học phí, học bổng khuyến khích học tập.

- Quy trình nộp học phí, các khoản thu khác và thanh toán online qua thẻ đa năng đối với SV.

6

Phổ biến nội quy thư viện, Thẻ thư viện và phương pháp cách tra cứu tài liệu.

7

- Công tác Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; Công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; Công tác thanh niên gắn với Chương trình công tác Đoàn, các Câu lạc bộ và Phong trào thanh niên trường học năm học 2021-2022.


        
II - THỜI KHÓA BIỂU

          Từ ngày 01/10/2021-10/10/2021, thời gian học mỗi lớp 01 ngày từ 7h -11h00, và từ 12h30-16h30 cùng ngày.

Hình thức học: trực tuyến qua zoom, sinh viên đăng nhập trước 10 phút trước giờ học. 

Sinh viên vào đúng lớp của mình tra cứu từ bước 4 của hướng dẫn nhập học, nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã cho.

 

Ngày

Lớp

Zoom ID và Pass

Ngày 01/10/2021 (Thứ 6)

Lớp CT1

Tra cứu ở bước 4 của hướng dẫn

Ngày 02/10/2021 (Thứ 7)

Lớp CT2

Tra cứu ở bước 4 của hướng dẫn

Ngày 03/10/2021 (Chủ nhật)

Lớp CT3

Tra cứu ở bước 4 của hướng dẫn

Ngày 04/10/2021 (Thứ 2)

Lớp CT4

Tra cứu ở bước 4 của hướng dẫn

Ngày 05/10/2021 (Thứ 3)

Lớp CT5

Tra cứu ở bước 4 của hướng dẫn

Ngày 06/10/2021 (Thứ 4)

Lớp CT6

Tra cứu ở bước 4 của hướng dẫn

Ngày 07/10/2021 (Thứ 5)

Lớp CT7

Tra cứu ở bước 4 của hướng dẫn

Ngày 08/10/2021 (Thứ 6)

Lớp CT8

Tra cứu ở bước 4 của hướng dẫn

Ngày 09/10/2021 (Thứ 7)

Lớp CT9

Tra cứu ở bước 4 của hướng dẫn

Ngày 10/10/2021 (Chủ nhật)

Lớp CT10

Tra cứu ở bước 4 của hướng dẫn

 

Sinh viên tra cứu bước 4 của hướng dẫn nhập học tại đây (Click here)

 

 


 

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 2756
Hôm nay: 65466
Hôm qua: 41111
Tổng cộng: 18610318