Thông báo v/v hoàn thành "Bản cam kết và Câu hỏi bài thu hoạch" sau khi kết thúc tuần sinh hoạt công dân 2021

Các Sinh viên D16 sau khi kết thúc tuần sinh hoạt công dân 2021 thì triển khai hoàn thiện "Bản cam kết, Câu hỏi bài thu hoạch" như sau:

Download Bản cam kết tại đây (Click here)

Download Câu hỏi bài thu hoạch tại đây (Click here)

* Thời gian hoàn thành: 15/12/2021

* Lưu ý: Bài thu hoạch viết tay trên khổ giấy A4 và được đóng thành tệp (Đóng kèm Bản cảm kết). Sau khi hết thời gian giãn cách được tập trung tại trường, sinh viên nộp bài cho Cán bộ lớp vào ngày 15/12/2021. Cán bộ lớp tập hợp đủ của cả lớp rồi nộp lại cho Phòng CTSV trước 20/12/2021.

Yêu cầu các sinh viên nghiêm túc triển khai.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 2470
Hôm nay: 66588
Hôm qua: 41111
Tổng cộng: 18611440