Thông báo: Đăng ký môn học học kỳ II năm học 2021-2022

 Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học:

Nhà trường triển khai cho sinh viên các khối đăng ký môn học (ĐKMH) học kỳ II năm học 2021– 2022 như sau:

1. Sinh viên tự đăng ký học phần trên hệ thống bằng hình thức online:

TT

Khóa học

Thời gian đăng ký môn học

Ghi chú

1

D15+Liên thông+ VB2

7h30 ngày 1/12/2021 đến 23h ngày 2/12/2021

 

2

D13+D14

7h30 ngày 3/12/2021 đến 23h ngày 5/12/2021

 

3

D16

7h30 ngày 6/12/2021 đến 23h ngày 7/12/2021

 

4

Học cải thiện, trả nợ

7h30 ngày 8/12/2021 đến 23h ngày 12/12/2021

 

5

ĐKMH bổ sung, hủy ĐKMH

7h30 ngày 20/12/2021 đến 23h ngày 22/12/2021

 

Lưu ý: Đối với sinh viên từ khóa D9, C15 trở về trước (có danh sách kèm theo), Nhà trường cho phép sinh viên được trả nợ môn thêm 01 học kỳ để tích lũy đủ số tín chỉ theo CTĐT. Để có dữ liệu mở lớp sinh viên đăng ký nhu cầu từ ngày 16/11/2021 đến hết 23/11/2021 tại link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX7VCaQqvLQv8-hNiEHXUFlu1VUhqNBQSEezWN-SFFPuAb-Q/viewform.

Sau thời gian trên nếu sinh viên không đăng ký trả nợ, nhà trường sẽ buộc thôi học do quá thời hạn đào tạo.

Nhà trường sẽ hỗ trợ đăng ký môn học cho những sinh viên này.

- Các lớp liên thông, văn bằng 2, căn cứ vào đề án tuyển sinh, sinh viên thuộc nhóm nào phải ĐKMH theo chương trình đào tạo của nhóm ngành đó bằng hình thức online trên hệ thống. (chi tiết CTĐT theo file đính kèm)

     - Sau 48h kể từ thời điểm sinh viên ĐKMH hệ thống phần mềm quản lý đào tạo sẽ tự hủy đăng ký nếu sinh viên chưa hoàn thành nộp học phí.

2. Nhà trường sẽ tự động đăng ký môn học:

2.1. Các lớp CLC tính học phí theo niên chế;

2.2. Các môn GDTC, GDQP, thực tập, thực hành, thí nghiệm học tại CS2.

2.3. Môn đồ án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp. Những sinh viên không đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp sẽ được hủy ĐKMH và hoàn lại học phí sau khi có kết quả xét điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp.

 3. Về việc tổ chức cho sinh viên học lại ở các khóa cũ:

3.1. Đối với các học phần đang tổ chức giảng dạy theo chương trình đào tạo hoặc không còn trong chương trình đào tạo nhưng đã có môn học thay thế (Chi tiết tại danh mục đính kèm), sinh viên nợ môn đăng ký học lại cùng với khóa sau. Trong trường hợp môn học có quá nhiều sinh viên học lại thì có thể mở lớp ngoài giờ chính khóa nhưng phải xem xét nhu cầu của người học tránh tình trạng tồn tại sĩ số lớp ít hơn sĩ số tối thiểu. Đối với lớp học lại ngoài giờ chính khóa, sĩ số lớp tối thiểu là 20 SV.

3.2. Đối với các học phần trong chương trình đào tạo khóa trước nhưng không còn tổ chức giảng dạy ở khóa sau và không có học phần thay thế. 

- Sinh viên có nhu cầu học trả nợ phải có đơn xin học và chấp nhận đóng học phí theo mức quy định của nhà trường, nộp học phí trước khi môn học bắt đầu. Hạn nộp đơn từ ngày 16/11/2021 đến hết ngày 7/12/2021. Nhà trường sẽ căn cứ nhu cầu thực tế và số lượng sinh viên nộp học phí để tổ chức giảng dạy.

- Các khoa chuyên môn phân công giảng viên, chủ động tổ chức giảng dạy và thi kết thúc học phần với hình thức phù hợp đối với những lớp học có dưới 10 sinh viên học lại.

4. Đối với sinh viên: Kết quả ĐKMH chỉ được công nhận khi sinh viên nộp đầy đủ học phí. Sinh viên cần nắm rõ chương trình đào tạo để ĐKMH chính xác; các vướng mắc trong quá trình ĐKMH cần được phản ánh kịp thời đến bộ phận nghiệp vụ theo địa chỉ mail: thoavt@epu.edu,vn để được hỗ trợ trong thời gian mở đăng ký. Sinh viên đại học đại trà có thể đăng ký môn học vào học ở các lớp chất lượng cao (đơn giá tín chỉ bằng 2,5 lần đơn giá tín chỉ đại trà); sinh viên các lớp chất lượng cao không được đăng ký vào các lớp đại trà.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Phòng Đào tạo:

- Xây dựng thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021-2022; hoàn thành trước ngày 30/11/2021, tổ chức cho sinh viên ĐKMH theo lịch đã thông báo trên cổng thông tin sinh viên http://sinhvien.epu.edu.vn

5.2. Phòng Kế hoạch tài chính: hướng dẫn và giải đáp cho sinh viên những vấn đề liên quan đến tính và thu học phí cho các khối lớp; lưy ý tính và thu học phí cho các lớp học lại có số lượng sinh viên đăng ký học dưới 20 SV. (Đưa thông tin lên trang sinhvien.epu.edu.vn)

5.3. Phòng Công tác sinh viên: hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho sinh viên về: mã sinh viên; mật khẩu tài khoản sinh viên, trạng thái sinh viên trong CSDL sinh viên nhà trường.

5.4. Các Khoa: Thông báo đến CVHT, sinh viên những quy định của nhà trường về việc ĐKMH; đề xuất phương án tổ chức giảng dạy những lớp học lại học phần có số lượng sinh đăng ký học lại dưới 10 sinh viên.

Trong quá trình thực hiện các đơn vị, sinh viên có vướng mắc cần kịp thời phản ánh với phòng Đào tạo để trình Ban giám hiệu phương án xử lý./.

Xem chi tiết Thông báo về việc tổ chức đăng ký môn học học kỳ II năm học 2021-2022 tại File đính kèm

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 969
Hôm nay: 43251
Hôm qua: 55221
Tổng cộng: 52560317