Thông báo v/v chi hỗ trợ bổ sung cho SV D12 Khối Kinh tế và các SV bị sai STK Ngân hàng bị ảnh hưởng do dich Covid-19

Trường Đại học Điện lực chi tiền hỗ trợ bổ sung cho các sinh viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19:

- Đối với 34 sinh viên D12 Khối Kinh tế (Chuyển khoản)

- Đối với 14 sinh viên bị sai STK Ngân hàng (Nhận tiền mặt tại nhà G - Tầng 1 - Phòng KHTC)

Chi tiết Danh sách sinh viên nhận hỗ trợ xem tại đây (Click here)

(Ghi chú: Sau ngày 27/11/2021 Phòng CTSV không tiếp nhận giải quyết thắc mắc về danh sách của sinh viên được hỗ trợ)

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 2939
Hôm nay: 56721
Hôm qua: 41111
Tổng cộng: 18601573