Thông báo v/v tổ chức đăng ký lớp học phần đặc biệt Học kỳ phụ - Năm học 2023-2024

Căn cứ Thông báo số 544/TB-ĐHĐL ngày 04/04/2024 của Trường Đại học Điện lực về việc đăng ký học kỳ 3 năm học 2023-2024;

Căn cứ Thông báo số 844/TB-ĐHĐL ngày 16/5/2024 của Trường Đại học Điện lực về việc mở các lớp học phần đặc biệt;

Căn cứ đơn xin mở lớp học phần của sinh viên;Phòng Đào tạo thông báo về việc tổ chức đăng ký học lớp học phần đặc biệt trong Học kỳ phụ - Năm học 2023-2024 như sau:

1. Lịch đăng ký trực tuyến

TT

Khóa học

Thời gian

1

Tất cả các khóa học

Từ 8h00, ngày 20/06/2024 đến 24h00 ngày 21/06/2024

2

ĐKHP bổ sung và điều chỉnh ĐKHP

Từ 8h00 ngày 22/06/2024 đến 24h00 ngày 23/06/2024

Sau 72h kể từ thời điểm ĐKHP, Hệ thống phần mềm Quản lý đào tạo sẽ tự hủy các học phần đã đăng ký của sinh viên chưa nộp học phí.

3. Sinh viên nộp học phí lớp đặc biệt đúng theo quy định của Nhà trường.

4. Mọi vướng mắc trong quá trình ĐKHP phản ánh kịp thời đến bộ phận nghiệp vụ theo địa chỉ email: thoavt@epu.edu.vn để được hỗ trợ trong thời gian mở đăng ký./.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 959
Hôm nay: 44336
Hôm qua: 55221
Tổng cộng: 52561402