Thông báo v/v "Nộp ảnh thẻ để hoàn thiện thông tin in thẻ thư viện cho sinh viên"

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quyền Hiệu trưởng về việc triển khai in thẻ thư viện sinh viên trong Trường, Phòng HCQT đang tổng hợp danh sách và các thông tin cần thiết in trên thẻ của những sinh viên đã đóng phí làm thẻ. Tuy nhiên, vẫn còn một số sinh viên chưa có ảnh thẻ để hoàn thiện thông tin in thẻ thư viện.

Đề nghị các Sinh viên có tên trong Danh sách đính kèm (Xem tại đây) gửi ảnh thẻ cho cô Nguyễn Thị Tú Linh - Chuyên viên Phòng Hành chính Quản trị, email: tulinh140195@gmail.com (trong email ghi rõ thông tin của sinh viên gồm: Họ và tên, Mã sinh viên, Lớp, Số điện thoại)

Thời gian: Trước ngày 18/10/2023

Sau thời gian trên, nếu sinh viên không gửi file ảnh thẻ thì sẽ không được cấp thẻ thư viện như đã đăng ký.

Trân trọng.

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 956
Hôm nay: 43548
Hôm qua: 55221
Tổng cộng: 52560614