Thông báo v/v mua Bảo hiểm cho sinh viên đại học khóa D18

      Căn cứ tờ trình số 18/TTr-CTSV ngày 28/8/2023 về việc triển khai mua Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm toàn diện sinh viên cho Khóa D18; Để triển khai thực hiện, Nhà trường thông báo cụ thể như sau:

1. Hình thức, thời gian đăng ký tham gia Bảo hiểm

- Hình thức: Sinh viên đăng ký mua Bảo hiểm toàn diện sinh viên, Bảo hiểm Y tế vào form:   https://forms.gle/c93dKz9K8YzYdrQ5A

- Thời hạn đăng ký vào form: Trước ngày 20/9/2023.

2. Đối với Bảo hiểm toàn diện tự nguyện

- Mức phí phải phải nộp cho 4 năm (Khối kinh tế) là: 325.000 đ/sv.

- Mức phí phải nộp cho 4,5 năm (Khối kỹ thuật) là: 365.000 đ/sv.

- Số tiền trên sẽ được khấu trừ vào kinh phí nhập học tạm thu (10.000.000đ).

- Những sinh viên không mua bảo hiểm toàn diện tự nguyện thì tích chọn vào mục không mua, Nhà trường sẽ chi trả cho sinh viên theo quy định.

3. Đối với Bảo hiểm Y tế (bắt buộc)

- Số tiền phải nộp: 850.500đ/sv.

- Giá trị sử dụng 15 tháng (Giá trị 01/10/2023 đến 31/12/2024).

- Số tiền phải nộp sẽ được khấu trừ vào kinh phí nhập học tạm thu (10.000.000đ).

- Sinh viên thuộc đối tượng chính sách được cấp thẻ BHYT miễn phí, hoặc có thẻ đối tượng khác đang còn giá trị sử dụng, gửi hình ảnh thẻ BHYT về địa chỉ email: hoangtt@epu.edu.vn cho cô Trịnh Thị Hoàng - Phòng CTSV trước ngày 20/9/2023, Nhà trường sẽ chi trả cho sinh viên theo quy định.

      Nhận được thông báo này đề nghị các tân sinh viên D18 nghiêm túc triển khai đăng ký vào form khảo sát trên theo đúng thời gian quy định. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết ./. 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 367
Hôm nay: 4060
Hôm qua: 46413
Tổng cộng: 42821223