Thông báo

Danh sách mã lớp học trực tuyến từ tuần 20/4/2020
Ngày đăng: 19-04-2020

 Một số môn học đã lên lịch thời khoá biểu

Thông báo cấp chứng nhận tốt nghiệp cho khóa D10 hệ kỹ sư (đợt 1)
Ngày đăng: 17-04-2020

 Thông báo cấp chứng nhận tốt nghiệp xem: Tại đây

Danh sách sinh viên cấp chứng nhận TN xem: Tại đây

Danh sách mã lớp học trực tuyến từ tuần 13/4/2020
Ngày đăng: 17-04-2020

Một số môn học đã lên lịch thời khoá biểu

Danh sách mã lớp học trực tuyến từ tuần 06/4/2020
Ngày đăng: 05-04-2020

 Một số môn học đã lên lịch thời khoá biểu

Danh sách mã lớp học trực tuyến từ tuần 30/3/2020
Ngày đăng: 29-03-2020

 Một số môn học đã lên lịch thời khoá biểu

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 112
Hôm nay: 971
Hôm qua: 16073
Tổng cộng: 6793164