Thông báo v/v đăng ký “Học bổng tài trợ của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam năm 2023" đối với sinh viên Khóa D14 hệ kỹ sư

Căn cứ Thỏa thuận tài trợ học bổng ngày 23/9/2022 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam với Trường Đại học Điện lực về chương trình Học bổng tài trợ của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2022 – 2025.

Căn cứ Biên bản số 2981/BB-ĐHĐL ngày 21/12/2023 của Hội đồng xét học bổng từ nguồn tài trợ của Trường Đại học Điện lực về việc họp triển khai Học bổng tài trợ của Tập đoàn Điện lực Việt

Nam năm 2023.

Trường Đại học Điện lực thông báo đến sinh viên chương trình Học bổng tài trợ của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam năm 2023, cụ thể như sau:

1. Giá trị học bổng: 10.000.000 đồng/suất/năm.

2. Số suất học bổng và đối tượng xét, cấp học bổng:

- Là sinh viên Khóa D14 thuộc các Ngành sau:

+ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: 08 suất

+ Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 06 suất

+ Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông: 02 suất

+ Kỹ thuật nhiệt: 01 suất

+ Công nghệ kỹ thuật năng lượng: 01 suất

+ Công nghệ thông tin: 12 suất

- Có điểm trung bình chung học tập năm học 2022 - 2023 đạt từ 3.2 trở lên và điểm kết quả rèn luyện năm học 2022 - 2023 đạt từ loại tốt trở lên;

Ưu tiên: Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa nhận học bổng khác, có thành tích tham gia các hoạt động đoàn thanh niên, hoạt động xã hội, thành tích nghiên cứu khoa học.

3. Hồ sơ xin xét duyệt Học bổng bao gồm:

- Bảng điểm trung bình chung học tập năm học 2022 - 2023 có xác nhận của Phòng Đào tạo;

- Bảng kết quả rèn luyện năm học 2022 - 2023 có xác nhận của Phòng Công tác sinh viên;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn, giấy tờ ưu tiên khác (nếu có);

- Bản sao các giấy chứng nhận giải thưởng, danh hiệu hoặc thành tích (nếu có);

- Bản khai các hoạt động ngoại khóa đã tham gia (nếu có).

4. Quy trình xét học bổng

Sinh viên gửi hồ sơ (bản giấy) như mục 3 về các Khoa Kỹ thuật điện, Điều khiển và tự động hóa, Công nghệ năng lượng, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin trước ngày 07/01/2024.

Hồ sơ gồm có:

1. Bản mềm: Sinh viên Scan các giấy tờ theo hồ sơ ở mục 3 và nén lại thành file có định dạng đuôi “.rar”, đặt tên file theo cú pháp Họ tên_Mã sinh viên gửi vào email tuanpm@epu.edu.vn

2. Bản giấy: Đựng trong túi hồ sơ có điền đầy đủ thông tin bên ngoài (Chương trình học bổng EVN năm 2023, họ và tên, lớp, mã sinh viên, số điện thoại, email).

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 339
Hôm nay: 11679
Hôm qua: 25461
Tổng cộng: 47727087